Formularz doboru urządzeń

Aby ułatwić Państwu dobór urządzeń stacji uzdatniania wody przedstawiamy kwestionariusz, którego wypełnienie i przesłanie na nasz adres e-mail przyspieszy opracowanie oferty techniczno-handlowej. Uzyskanie tych informacji, które są parametrami wyjściowymi do opracowania oferty, gwarantuje zaprojektowanie optymalnego układu technologicznego.


Wypełniony formularz można również wysłać faksem na numer: (22) 891 13 08


Fizykochemiczne badanie wody


Nazwa substancji(jednostka miary)                                      Wynik badania

Bakteriologiczne badanie wody


Ogólna ilość kolonii bakterii w 1 ml wody na agarze: